Araştırma Alanları:  Kimyasal Oşinografi, Redoks Bölgeleri, İz Metal Spesifikasyonu, Ekosistem Esnekliği, İklim Değişikliği

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Esra_Ermis_Simsek

Eğitim:

  • Doktora, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Oşinografi Anabilim Dalı(2019- halen)
  • Yüksek Lisans, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Oşinografi Anabilim Dalı(2015 - 2017)
  • Lisans, ODTÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü

Tez Başlığı

M.Sc.:KİLİKYA BASENİ’NDE (DOĞU AKDENİZ) BENTİK JEOKİMYASAL DEMİR DÖNGÜSÜ

Araştırma Çıktıları:

  • Ermiş E., Yücel M., Tezcan D., Örek H. (2018). The biogeochemical distribution of Reactive Iron and Manganese in the Seafloor of Cilician Basin. III. National Marine Science Conference. 9-12 May 2018, Dokuz Eylul University DESEM Center, Izmir, Turkey. Abstracts book, pp 266.
  • Ermiş E., Yücel M., Tezcan D., Örek H. (2017). Reactive Iron in the Seafloor of Cilician Basin, Eastern Mediterranean. Goldschmidt Conference. 13-18 August, Paris, France.