Araştırma Alanları: Nümerik Modelleme, Havza-Su Etkileşimleri, Yeraltı Suyu Deşarjı, İzotop Hidrolojisi, Su Ekolojisi

Eğitim:

  • Yüksek Lisans, Oşinografi (Deniz Bilim), Deniz Bilimleri Enstitüsü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mersin, TÜRKİYE (2020 - halen)
  • Lisans, İnşaat Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE