Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_0OHxK4AAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=47061174900

Sosyal Akademik Ağlar

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=_0OHxK4AAAAJ&hl=en

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=47061174900

Eğitim

  • Doktora Sonrası Araştırma, Leibnitz Institute for Baltic Sea Research, ALMANYA
  • Doktora Sonrası Araştırma, Bodega Marine Lab., University of California Davis, AMERİKA.
  • Doktora, Florida Üniversitesi, Kıyı Mühendisliği ve Fiziksel Oşinografi, AMERIKA
  • Yüksek Lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, TÜRKİYE
  • Lisans, Gazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, TÜRKİYE

Araştırma Alanları:

Uzmanlık alanları: haliçler, kıyı ve denizlerdeki fiziksel olayları kapsar. Araştırma ilgi alanlarım gelgit ve rüzgarla yönlendirilen haliç akışı için girdap vizkozitesi parametrelendirmesi, değişen atmosferik baskı altında küçük ölçekli nehir akıntısı bulutları, küçük ölçeklerde yüzey tabaka türbülansı (küçük ölçekli cephesel dinamikler) gibi çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Geleneksel oşinografi ve akışkanlar dinamiği arayüzeyindeki fiziksel olaylar ile ilgilenmekteyim.

Kariyerinde Öne Çıkanlar

-

Seçilmiş Yayınlar

  1. Basdurak, N. B., Largier, J. L., & Nidzieko, N. J., 2020. Modeling the Dynamics of Small‐Scale River and Creek Plumes in Tidal Waters. Journal of Geophysical Research: Oceans, e2019JC015737.
  2. Burchard, H., Basdurak N. B., Gräwe U., Knoll M., Mohrholz V., and Müller S., (2017). Salinity inversions in the thermocline under upwelling favorable winds. Geophysical Research Letters, pp. 1422-1428.
  3. Basdurak, N.B., Huguenard K., Valle-Levinson A., Li M., and Chant R., (2017). Parameterization of mixing by secondary circulation in estuaries. J. Geos. Research. pp. 5666-5688
  4. Basdurak, N.B., Valle-Levinson A., and Cheng P., (2013). Lateral Structure of Tidal Asymmetry in Vertical Mixing and its Impact on Exchange Flow in a Coastal Plain Estuary. Continental Shelf Research, pp. 20-32.
  5. Basdurak, N.B. and A. Valle-Levinson, (2013). Tidal variability of lateral advection in a coastal plain estuary, Continental Shelf Research, pp. 85-97.