Koruma Genetiği

Genetik, biyolojik çeşitlilik ve biyoteknoloji çalışmalarına odaklanmıştır.  Enstitümüz araştırma alanları geniş kapsamlıdır ve DNA barkodlama tekniklerini (metagenomik, metabarkodlama) biyoinformatik, metatranskriptomik, popülasyon genetiği, evrim ve geometrik morfometri kullanarak türlerin tanımlanmasını içerir.

 Anabilim Dalı araştırmacıları, ODTÜ Ankara Kampus ile hem temel bilim hem de biyoteknoloji alanlarında geniş işbirlikleri içerisindedir. Kuyruklu kordalılar (tunikatlar), balıklar, deniz çayırları, kum zambağı, deniz bakterileri ve omurgasız canlıları üzerinde çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Arzu Karahan (arzukarahan@ims.metu.edu.tr)