Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampus’unun Biyoçeşitliliği

Amaç

ODTÜ Erdemli Kampusu’nun biyolojik çeşitliliğini keşfederek kampus ekosistemini sağlıklı ve işlevsel halde tutacak yöntemler geliştirmek.

Problem

Yoğun bir şehirleşme ve insan baskısı altında olan Mersin kıyılarında doğal yaşamın bulunduğu alanların neredeyse tamamı yok olmuştur. ODTÜ Erdemli Kampusu gibi kıyı habitatlarının biyoçeşitliliğin korunması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle enstitümüz kampusu gibi alanların doğal ekosistem ve insan aktivitelerinin dengeli bir biçimde sürdürüldüğü alanlar olarak kullanılması hayati önem taşımaktadır.

Metot

Kampus ekosisteminin biyoçeşitliliğini ayrıntılı olarak anlamak için seçilen biyolojik çeşitlilik bileşenleri için saha çalışmaları ve değerlendirmeler yapmak üzere sekiz çalışma grubu oluşturulmuştur. Bu gruplar takip eden alanlarda uzman ve gönüllülerden oluşmaktadır: bitkiler, omurgasızlar, deniz biyoçeşitliliği, herptil (amfibi ve sürüngenler), kuşlar, memeliler, yapay yuva ve habitat restorasyonu, yaban hayatı görüntüleme. Her grup, çalışma odaklarına göre transekt yöntemi, standart üreyen kuş atlası yöntemleri gibi standart ekolojik araştıma yöntemleri geliştirmiştir. Standardize yöntemler, araştırmaların tekrar edilebilirliği kolaylaştırmakta ve sonuçların gruplar arasında değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır. Bilgi paylaşımını kolaylaştırmak ve etkisini en üst düzeye çıkarmak için işlevsel raporlar oluşturulmasına önem verilmektedir. Bu çalışmalara ek olarak, toplum ile iletişim kurmak için sosyal medya hesapları kullanılarak, kuş gözlem etkinlikleri ve seminerler düzenlenmektedir.

Beklenen etki

Çalışmanın ilk yılında, yüzlerce tür tanımlanmış ve kampus ekosisteminin etkin yönetimi için gerekli olan habitat ve dağılımları kaydedilmiştir. Elde edilen bilgi daha iyi işleyen bir kampus ekosistemini sürdürmek adına stratejiler geliştirmek için kullanılacaktır. Kampus yönetimi ve doğasının korunması, halkın desteğiyle gerçekleşebilecek kapsamlı bir süreç olduğu için çalışmaların halkla paylaşılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle sonuçlarımızı daha geniş kitlelere ulaştırmaya çalışmaktayız.

İletişim:

Dr. Öğr. Üyesi Korhan Özkan (korhan@ims.metu.edu.tr)

Websitesi:

http://ekokampus.ims.metu.edu.tr/