Karadeniz’de Hamsi Stoklarının Belirlenmesi

Projenin amacı

Projenin amacı elde edilen bulguların uluslararası komisyonlarca kabul edilir formatta ulusal balıkçılık veri ve stok değerlendirme raporu olarak hazırlanması ve söz konusu komisyonlara sunulmasıdır.

Problem

Hamsi gibi değerli bir kaynağın doğru kullanılması ve pazarın Türkiye lehine kontrol altında tutulabilmesi ancak stoklar hakkında yeterli bilimsel verilere sahip olunmasıyla mümkündür. Bu nedenle Türkiye’nin Karadeniz balıkçılığındaki güçlü konumunu sürdürmesi ve uluslararası paylaşılan denizel kaynakların yönetiminde söz sahibi olmasını büyük önem arz etmektedir.

Metot

Karadeniz, Türk Kıta Sahanlığı ile Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin tamamını yaz ve kış olmak üzere iki ayrı sezonda R/V Bilim-2 ile tarayıp alınan örnekler ve izlenen tüm hatlar boyunca sürekli toplanan hidro-akustik kayıtlar yardımıyla Türk Münhasir Ekonomik Bölgesi içindeki balık miktarı belirlenmiştir. Yanı sıra, üreme döneminde stok üzerindeki olası ekolojik baskıları belirlenebilmesi için geniş bir istasyon ağı üzerinde yumurta sayımları ve deniz suyu ölçümleri yapılmıştır. Projede ayrıca balıkçılar açısından sorun olarak görülen yunusların durumunun ortaya konabilmesi için de hidrofonlarla yunus kayıtları toplanmıştır.

Proje süresince toplanan veriler

  • Balıkçılık akustiği verileri
  • Akustik hatlara paralel ortasu trolü örnekleri
  • Akustik hatlara paralel dikey sıcaklık, tuzluluk, fluoresans profilleri
  • SeaWiffs ve Modis-Aqua uydu verileri (sıcaklık ve klorofil)
  • Pazar örneklemeleri

Beklenen etki

Karadeniz hamsisinin kışlama alanı sınırlarının ve bu sınırları belirleyen çevresel faktörlerin belirlenmesi, akustik yöntemle kışlama alanının taranması ve kışlayan hamsi stoğunun stok büyüklüğünün belirlenmesi ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda stoktan en yüksek ve sürdürülebilir ürünün elde edilmesine yönelik olarak bir sonraki yıl uygulanması gereken balıkçılık düzenlenmesinin belirlenmesine olanak sağlayacak bir ürün modeli ile elde edilen sonuçların, Karadeniz balıkçılığının geleceğine yön verecek olan Avrupa Komisyonu Balıkçılık Bilimsel Teknik ve Ekonomik Komitesi (STECF) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, FAO’nun Akdeniz ve Karadeniz Balıkçılık Komisyonları’na (GFCM) sunulacaktır. Nihai amaç ve beklenen etki, Türkiye’nin Karadeniz hamsisi üzerindeki ciddiyetini ve çalışmalarını ortaya koymasıdır.

Proje ortakları

  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü
  • T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü
  • TÜBİTAK

İletişim

Prof. Dr. Ali Cemal Gücü (gucu@ims.metu.edu.tr)

Websitesi

http://hamsi.ims.metu.edu.tr

http://akdenizfoku.ims.metu.edu.tr