Selin Deliceırmak'ın Doktora Tez Sınavı 03 Mayıs 2019 tarihinde saat14.00 da Seminer odasında yapılacaktır.

Tez Başlığı: "INVESTIGATING MARINE MICROBIAL REACTIONS USING NOVEL

APPROACHES: GENETICS AND BIOGEOCHEMISTRY"