06 Eylül 2017 Saat 10:00 da Seminer odasında Fatma Nur Oğul'un tez savunma sınavı yapılacaktır.

06 Eylül 2017 Saat 14:00 da Seminer odasında Kerem Gökdağ'ın tez savunma sınavı yapılacaktır.