Doktora öğrencisi Gizem Akkuş'un "Stock Identification and Detection of the Variability Associated with Cohort Growth by Using Otolith of the Black Sea Anchovy (/Engraulis Encrasicolus)" konulu 

yeterlilik sözlü sınavı 22 Kasım 2018 tarihinde saat : 14:00 de seminer odasında yapılacaktır. 

Saygılarımızla