2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda detayları belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

Detaylar için : https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2022/11/20221125-4-15.pdf